ՀՀ ԳԱԱ Գիտության զարգացման հիմնադրամ
Science Development Foundation of NAS RA
Фонд развития науки НАН РА
ENG РУС
Մեր մասին Կանոնադրություն Ռազմավարություն Նորություններ Մեր բարերարները Հաշվետվություններ Ձեր առաջարկությունները Կապ մեզ հետ
Նորություններ
2013.10.04
2013թ. սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ <<Լավագույն գիտական աշխատանք 2013թ.>> մրցույթի արդյունքների ամփոփումը
ՖԻԶԻԿԱ
I մրցանակ
Վազգեն Սարգսյան, ֆ.մ.գ.թ., Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ
Ենթա-արգելքային էներգիաներով գրավման և միաձուլման պրոցեսների նկարագրությունը քվանտային դիֆուզիոն մոտեցմամբ:

II մրցանակ
Արմեն Սարգսյան, ֆմգթ, ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ
Օպտիկական երևույթների ուսումնասիրությունը միկրո- և նանոմետրական հաստությամբ ատոմական գոլորշիների շերտերում և դրանց կիրառումը:

Մաթեմատիկա և մեխանիկա
I մրցանակ
Խաչատուր Խաչատրյան, մգդ, ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ
Որոշ ոչ գծային օպերատորների անշարժ կետի գոյությունը կրիտիկական դեպքում

II մրցանակ – չի շնորհվել

Տեխնիկական գիտություններ
I մրցանակ
Արտակ Բարսեղյան, տգթ, Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարան
Էներգետիկ տեսակետից ինքնաբավ հողուկների մաքրման և վնասազերծման ավտոմատ կառավարման համակարգ

II մրցանակ
Սուրեն Հովսեփյան, տգթ, ՀՀ ԱԻՆ «ՄԵՎԱՆԾ» ՊՈԱԿ
Հակակարկտային կայան

Քիմիա
I մրցանակ
Անուշ Հովակիմյան, ՀՀ ԳԱԱ ՕԴՔԳԿ
Պիրիդինների տեղակալված և համակցված նոր ածանցյալների սինթեզը և փոխարկումները` ավելի արդյունավետ դեղամիջոցների հայտնաբերման նպատակով

II մրցանակ
Եվա Գրիգորյան, քգթ, ՀՀ ԳԱԱ ՔՖԻ
Դիֆերենցիալ ջերմային անալիզի եղանակը այրման ռեժիմում արժեքավոր նյութերի
ստացման մեխանիզմների ուսումնասիրություններում

Կենսաբանություն
I մրցանակ
Ռոքսանա Զախարյան, Արեն Խոյեցյան, Արսեն Առաքելյան, կ.գ.թ.-ներ, ՀՀ ԳԱԱ ՄԿԻ
Շիզոֆրենիան որպես պոլիգենային բնույթի բազմագործոնային հիվանդություն

II մրցանակ
Սյուզաննա Բլբուլյան, Զարուհի Վարդանյան, Լիլիթ Հակոբյան, կ.գ.թ.-ներ, ԵՊՀ
Բակտերիաների թաղանթների պրոտոնային ԱԵՖ-ազը և H2 գազի առաջացումը

Պատմություն
I մրցանակ
Արտակ Մաղալյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ
Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVII – XIX դ.դ.

II մրցանակ – չի շնորհվել

Սոցիոլոգիա և իրավագիտություն
I մրցանակ
Ռոդնի Դաքեսյան, Աբոու Չեդիդ և ընկերներ իրավաբանական ֆիրմա, Բեյրութ
1915թ.հայերի դեմ իրագործված կոտորածի իրավական հետևանքները և դրանց լուծման հնարավոր դատական և արտադատական մոդելը

II մրցանակ
Արևիկ Մարգարյան, ս.գ.թ., Սանկտ-Պետերբուրգի սերվիսի և տնտեսագիտության պետական համալսարան
Գործարարներն անցումային երկրների պետական իշխանության համակարգում: Հայաստանի և Ռուսաստանի համեմատական վերլուծություն:

Երկրաբանություն
I մրցանակ
Ջոն Կարապետյան, ե.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ
Տարբեր եղանակներով ստացված դինամիկության գործակցի հաշվարկային կորերի համադրելի վերլուծություն

II մրցանակ – չի շնորհվել

Արվեստ, լեզու և գրականություն
I մրցանակ
Արքմենիկ Նիկողոսյան, բ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ԳԻ
Առաքել Դավրիժեցու Պատմությունն իբրև գրական երկ

II մրցանակ
Անի Գրիգորյան, Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ
Հուշագրելու արվեստը Երևանում

Տնտեսագիտություն
I մրցանակ
Դավիթ Հարությունյան, տ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի կառավարման հիմնախնդիրները

II մրցանակ
Վիլեն Խաչատրյան, տ.գ.թ., ՀՏՊՀ
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն ու հետճգնաժամային զարգացման միտումներն աշխարհում և Հայաստանում

Խրախուսական մրցանակներ
Ամենաերիտասարդ մասնակցին
Կարինե Սարգսյան, մագիստրոս, ԵՊՀ
Պլազմայի գերալֆվենյան ընդարձակումը դիպոլային մագնիսական դաշտում:

Թեմայի արդիականության համար
Լուսինե Հազարապետյան, Սրտաբանության ԳՀԻ
Նախասրտերի շողացման ախտաբանության և բուժման ժամանակակից մոտեցումներ
© 2008 sdfund.sci.am