ՀՀ ԳԱԱ Գիտության զարգացման հիմնադրամ
Science Development Foundation of NAS RA
Фонд развития науки НАН РА
ENG РУС
Մեր մասին Կանոնադրություն Ռազմավարություն Նորություններ Մեր բարերարները Հաշվետվություններ Ձեր առաջարկությունները Կապ մեզ հետ
Ռազմավարություն
                                                       Գիտության Զարգացման Հիմնադրամի (ԳԶՀ) ռազմավարական ծրագիրը   Հիմնադրամի անընդհատ նորացվող ինտերնետային կայքում պարզաբանել հիմնադրամի նպատակները և առաքելությունները դրանց մասին հրատարակել տեղեկատվական գրքույկներ: Զբաղվել այդ տեղեկատվության լայն տարածմամբ ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ արտասահմանում:

   Ռազմավարական ծրագրում ընդգրկված խնդիրները կարելի է բաժանել երկու խմբի:

   I խումբ: Ֆինանսական աջակցում գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերին:

   Հիմնադրամի գործունեության հիմնական ուղղվածությունը արտահայտված է կանոնադրության II-րդ հոդվածում: Բնականաբար, հիմնական գործառույթը 1-ին կետն է, որտեղ ասված է. աջակցել գիտական հետազոտությունների իրականացմանը, ֆինանսավորելով կարևորագույն գիտական և գիտատեխնիկական այն ծրագրերը, որոնք համապատասխանում են գերակա ուղղություններին: Այս հարցում համագործակցել ԳԱԱ բաժանմունքների հետ:
   Հետազոտողների կողմից առաջարկված մեծ քանակի ծրագրերից ընտրել այն ծրագրերը, որոնք առաջին հերթին կարելի է հնարավորին չափ արագ կոմերցիալիզացիայի ենթարկել՝ ներդրված գումարները ետ ստանալու ակնկալիքով: Ընտրության այս կանոնի դեմոկրատական մոտեցումները ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է ծրագրերը ենթարկել փորձաքննության:
   Փորձաքննության նման ինստիտուտ հանրապետությունում ներկայումս չի իրականացվում: Այդ նպատակով առայժմ սեփական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է մշակել փորձաքննական նոր համակարգ՝ հանրապետության առաջատար գիտնականների ուժերով և դրանում ներգրավել նաև արտերկրի առաջավոր գիտական կենտրոնների հայտնի գիտական դպրոցների ներկայացուցիչներին: Այս գործընթացին զուգահեռ անհրաժեշտ է ստեղծել հանրապետության առաջատար գիտնականների բանկ, որից ընտրել ապագա փորձագետներին, կազմակերպել նրանց համար ուսուցում՝ փորձաքննության միջազգային փորձի հիման վրա: Փորձագետները ուսուցման ընթացքում կծանոթանան միջազգային փորձի հետ, միևնույն ժամանակ հանրապետության օրենսդրության, իրավական ակտերի, պետական ստանդարտների և այլ տեղեկատվության հետ, ինչը անհրաժեշտ կլինի նրանց ապագա գործունեության համար:
    Ժամանակի ընթացքում, երբ տեղական փորձագիտական դպրոցը կամրանա և կկազմավորվի, արտերկրի փորձագետների թիվը աստիճանաբար կկրճատվի:
   Երկու տարվա ընթացքում այս ոլորտում կլինի հասնել հաստատուն վիճակի և ունենալ գիտության ողջ սպեկտրի փորձաքննություն անցկացնող փորձագիտական համակարգ:

   Հաստատել կապեր միջազգային կազմակերպությունների, միջազգային ծրագրերի և հիմնադրամների հետ երկու նպատակով՝
ա﴿անմիջականորեն նրանցից դրամաշնորհներ ստանալու նպատակով
բ ﴿վերը նշված կազմակերպությունների հետ համագործակցություն գտնելու և գործընկերային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով:
Մասնավորապես, հաշվի առնելով Ռուսաստանի դաշնության ՙՀիմնարար հետազոտությունների ռուսական հիմնադրամի՚ հետ պայմանավորվածությունը, 2008թ. համար նախատեսել 20-25 գիտական համատեղ ծրագրերի իրականացում:
 • Կազմել հատուկ ծրագրեր և դրամաշնորհներ երիտասարդների գիտական հետազոտությունները խրախուսելու նպատակով:
 • Սերտացնել կապերը սփյուռքի հայ գիտնականների հետ, կազմակերպել գիտաժողովներ, սեմինարներ: Ստեղծել հայ գիտնականների բանկ:
 • Համագործակցելով հանրապետության համապատասխան կազմակերպությունների հետ պարզել հանրապետության տնտեսության տարբեր ոլորտներում առկա գիտական հիմնահարցերի ցանկը՝ ՀՀ ԳԱԱ համակարգում նրանց հնարավոր լուծումները գտնելու նպատակով:
 • Աջակցել համակարգի գիտական կազմակերպություններում ստացված արդյունքների ներդրմանը:
 • Առանձին գումարներ նախատեսել հայագիտության հրատապ հիմնահարցերի լուծման նպատակով:
 • Դպրոցներում և ԲՈՒՀ-երում սովորող շնորհաշատ աշակերտներին և ուսանողներին՝ հովանավորել և ցուցաբերել ֆինանսական օգնություն գիտության հետ կապելու նպատակով: Հիմնել հայտնի և ճանաչված հայազգի գործիչների, բարերարների անունները կրող կրթաթոշակներ:

     II խումբ: Կոմերցիալիզացիայի և ֆինանսների հայթայթման խնդիրներ:

 • Ամենաակտիվ կերպով մասնակցել հանրապետությունում տարվող ներդրումային, վենչուրային և ինովացիոն քաղաքականության իրականացմանը՝ հիմնադրամի գումարները նշված գործընթացներում ճիշտ ուղղությամբ ներդնելու նպատակով:
 • Համակողմանի վերլուծությունների արդյունքում հանրապետության գիտության գերակա ուղղությունների շրջանակներում ԳԱԱ համակարգում տարվող հետազոտությունների հիման վրա ստեղծել բիզնես ծրագրեր և դրանք առաջարկել ՀՀ կառավարությանը և միջազգային շահագրգիռ կառույցներին:
 • Առանձնակի ուշադրություն դարձնել համաակադեմիական կառույցներին:

  Որպես մասնավոր օրինակ՝
  1. Սստեղծել եզակի և թանկարժեք գիտական սարքավորումներով զինված գիտական կենտրոններ, որոնք պետք է ցածր վարձավճարով սպասարկեն գիտական հետազոտություններին:
  2. Ստեղծել ԳԱԱ համակարգի համար գիտական սարքաշինության մեկ ընդհանուր կենտրոն, որը տեղադրված կլինի ԳԱԱ ինստիտուտներից որևէ մեկի մեխանիկական արտադրամասում: Կենտրոնը պետք է զինված լինի մեխանիկական, քիմիական և այլ մշակումների համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներով: Նման կենտրոնը կարող է կատարել ոչ միայն ԳԱԱ ինստիտուտների պատվերները: Ինչպես ցույց է տալիս այսօրվա փորձը նման տիպի արտադրությունները այսօր բավական շահութաբեր ձևով գործում են հանրապետության տնտեսության մեջ:
  3. Բացել ՙՄտավորականների ակումբ՚, որտեղ մտավորականության լայն խավի ներկայացուցիչները կարող են հանդիպել, անցկացնել քննարկումներ և այլն: Ուսումնասիրել այլ երկրների փորձը և դրա հիման վրա մշակել ակումբի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքները:
  4. Իրականացնել հրատարակչական գործունեություն:
  5. Ստեղծել գիտաուսումնական կենտրոններ:
  6. Կազմակերպել և անցկացնել հեռուստատեսային մարաթոններ, բարեգործական ճաշկերույթներ:
  7. ԳԱԱ համակարգի աշխատողների առողջական վիճակը պատշաճ մակարդակով պահպանելու նպատակով ստեղծել բժշկական և կլինիկական սպասարկման ախտորոշման կենտրոն: Նման կենտրոնի աշխատանքը կարող է լինել շահավետ, եթե այն սպասարկի նաև ոչ ակադեմիական շրջանակներին:


 • © 2008 sdfund.sci.am